Pașii pentru a actualiza la ultima versiune SVTPassWEB sub LINUX:

1. Se descărca fișierul update: http://pontaj.svt.ro/download/linux_latest

2. Se va face update pentru java la versiunea Java8

3. Se face un backup(salvare de siguranță) pentru fișierele vechi

4. Se dezarhivează arhiva descărcată

5. Se suprascriu fișierele vechi `ServerApp` cu fișierele extrase `ServerApp`

6. Se suprascriu fișierele vechi `www` cu fișierele extrase `www`

7. Se accesează pagina de administrare a softului cu sufixul /update.

Exemplu: http://localhost/update

    ATENȚIE! Va trebui să apară mesajul ”OK„ , în cazul în care vă apare o eroare, contactați suportul tehnic!

8. Se va rula aplicația server din ServerApp

9. Se va loga pe siteul de administrare

10. Se vor verifica următoarele funcționalități:

    - informațiile de licență (Adminsitrare/Setări/Generale)

    - backup (Administrare/Salvare de siguranță, apăsați butonul ”Salvează” )

    - generare raport (generați un raport pentru o persoană)

Dacă aceste funcționalități sunt OK, update-ul s-a realizat corect. În caz contrar, contactați suportul tehnic!