Continutul arhivei SVTPassWEB_2_x_x.zip:

db - script pentru crearea bazei de date
ServerApp - aplicatia server
www - pagina web

utilizatorul si parola pentru baza de date trebuie sa fie cele din descriere pentru a putea crea corect baza de date


Necesități (Requirements)

1. Apache 2.4:


1.1 Rulați comanda:

sudo a2enmod rewrite1.2 In httpd.conf pentru folderul paginii de web (Directory) se va seta opțiunea AllowOverride All


<Directory /var/www >

 AllowOverride None => All

</Directory>


2. PHP 7.0.13

2.1 Pentru a instala php7 si modulele necesare rulați comanda de mai jos:

sudo apt-get install php7.0 php7.0-mysqli php7.0-gd php7.0-curl php7.0-apcu php7.0-mbstring php7.0-gettext php7.0-mcrypt


2.1 in php.ini se vor modifica urmatoarele setări:


short_open_tag = On

memory_limit = 2048M

post_max_size = 512M

upload_max_filesize = 512M
max_input_vars = 1000000


Atenție!Dacă se instaleaza PHP 7.1 sau mai mare va trebui editat fișierul www/index.php

Schimbați linia 37

if (defined('ENVIRONMENT')) {
    switch (ENVIRONMENT) {
        case 'development':
linia 37:            error_reporting(E_ALL);
            break;

        case 'testing':
        case 'production':
            error_reporting(0);
            break;

        default:
            exit('The application environment is not set correctly.');
    }
}
schimbați cu:
linia 37: error_reporting(E_ALL & ~E_DEPRECATED);


3. MySQL 5.7:


3.1 Se va aduaga urmatoarea setare la sfarsitul fisierului my.cnf (/etc/mysql/my.cnf) 


[mysqld]  
sql_mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"


3.2 Se va reporni mysql 

sudo service mysqld restart


3.3 se va crea o noua baza de date: svt_fpc_auth
3.4 se va crea un nou utilizator (numit svtpass cu parola ceBA9YDC) pentru aceasta baza de date cu drepturi de administrator

3.5 Datele de conectare a bazei de date, se vor seta in urmatoarele 3 fisiere:


ServerApp/config.ini
www/application/config/database.php
www/modules/config.ini


4. JAVA 8:

4.1 Se va instala java8

4.2 Se va seta java home in aplicație: www/application/config/install.php:8

define('JAVA_HOME', '<ex: /opt/java/jre/bin >');


5. Locale:

Se vor instala pachetele lingvistice cu următoarele comenzi

sudo locale-gen ro_RO

sudo locale-gen ro_RO.UTF-8

sudo locale-gen hu_HU

sudo locale-gen hu_HU.UTF-8

sudo locale-gen it_IT

sudo locale-gen it_IT.UTF-8

sudo locale-gen en_US

sudo locale-gen en_US.UTF-8


6. Pasii de punere in functiune:


1. ServerApp se va copia undeva intr-un folder din /home.
2. Conținutul fișierului www din arhiva descărcată se va copia in folderul destinat pentru site-ul de administrare (fișier configurat in httpd.conf de la punctul 1).
3. Se va crea o inregistrare in rc.local ca la startup sa ruleze scriptul "start_service" din folderul ServerApp
ex: 

cd /home/ServerApp
sudo ./start_service 


4. fisierul de configuratii: ServerApp/config.ini
Se vor seta configuratiile de baza de date cu utilizatorul creat

dbHost = localhost
dbPort = 3306
dbName = svt_fpc_auth
dbUser = svtpass
dbPassword = ceBA9YDC


În cazul în care, serverul are IP fix, se vor defini următoarele setări:

serverRemoteIpAddress = <ip fix al serverului>
imageUploadTo = <ip fix al serverului>:<port unde ruleaza site-ul>
should_read_system_ip = 0


5. fișierul de configurație pentru generatorul de rapoarte: www/modules/config.ini

dbHost = localhost
dbPort = 3306
dbName = svt_fpc_auth
dbUser = svtpass
dbPassword = ceBA9YDC


6. fisierul de configuratie web: www/application/config/database.php
Se vor seta configurațiile de baza de date cu utilizatorul creat


$db['default']['hostname'] = 'localhost';
$db['default']['username'] = 'svtpass';
$db['default']['password'] = 'ceBA9YDC';
$db['default']['port']          = 3306;7. Se vor modifica drepturile folderelor din lista alăturată cu drept de scriere: ( chmod 766 )

ex:

sudo chmod 766 -R ServerApp/logs

Lista foldere:

ServerApp/logs
ServerApp/csv
ServerApp/RecordedImages
www/event_images recursiv
www/uploadFiles
www/uploadImages
www/modules/logs


8. fisiere cu drept de rulare:

ex:

sudo chmod +x ServerApp/SVTPassWEB_Server.jar


Lista fișiere:

ServerApp/SVTPassWEB_Server.jar

ServerApp/start_service.sh

ServerApp/stop_service.sh

ServerApp/restart_service.sh

www/modules/SVTPass_ReportGenerator.jar

www/modules/DBBackup.jar


9. Se va accesa functia de update a paginii de administrare:

http://<ip server>/update (ex: http://192.168.10.1/update)


10. Se va rula serviciul ./ServerApp/start_service.sh


11. Se va accesa pagina de administrare, și se va înregistra licența.


12. După înregistrarea licenței, vă veși putea authentifica cu userul "admin" și parola "1234". Vă sfătuim ca după primul login să vă schimbați parola la contul de administrator.


7. Verificare sistem:

1. Informații licență sa fie corecte (număr SPL, număr utilizatori)

    În cazul în care nu vă scrie numărul utilizatorilor corect, încercați să vă relogați pe pagină


2. Încercați să faceți o salvare de siguranță

    În caz de eroare, verificați :

  • Folderul www/uploadFiles are chmod 766
  • JAVA home este setat corect in www/application/config/install.php
  • Setările de conexiune la baza de date este corectă în www/modules/config.ini
  • Pentru mai multe informații la eroarea apărută, analizați fișierul www/modules/logs/information.log


3. Încercați să generați un raport

    În cazul în care raportul nu se generează (se blochează procentul de generare), verificați următoarele lucruri:

  • JAVA home este setat corect in www/application/config/install.php
  • Setările de conexiune la baza de date este corectă în www/modules/config.ini
  • Pentru mai multe informații la eroarea apărută, analizați fișierele log din folderul www/modules/logs
Atenție!

Dacă aplicația se instalează pe SELinux (Security Enhanced Linux Policy) apache-ul nu poate crea fișiere esențiale aplicației.

Dacă rezultatul comenzii ”getenforce” este ”enforcing”, se poate rezolva cu comanda: sudo setenforce permissive


Pentru alte soluții: http://unix.stackexchange.com/questions/50639/httpd-cant-write-to-folder-file-because-of-selinux