Am instalat aplicația pe un Windows Small Business Server 2011

  • Installerul nu a putut instala aplicația, a dat eroare la instalarea serviciului Apache.


 

După cum se vede în imaginea de mai sus în fișierul de configurare al apache-ului (C:/Program Files (x86)/SVTPassWEB/xampp/apache/conf/httpd.conf) este o eroare.

Rezolvarea: Am localizat fișierul respectiv, l-am deschis cu un editor de texte (altul decât notepad), în rândul 125: LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so trebuie pus un ”#” în față adică trebuie comentat rândul. (#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so)

După care am căutat fișierul C:/Program Files (x86)/SVTPassWEB/xampp/htdocs/.htaccess, l-am deschis cu un editor de texte (altul decât notepad), și am comentat rândurile 6 și 7:

#RewriteCond %{HTTPS} =off


#RewriteRule ^(auth|index.php/auth) https://%{SERVER_NAME}:444%{REQUEST_URI} [R=301,L]


În felul acesta am putut instala Apache-ul, mysql și serverul dar manual:

  • Am pornit CMD în mod administrator, am navigat la C:/Program Files (x86)/SVTPassWEB/xampp/apache și am executat installApache.bat

  • Am navigat la C:/Program Files (x86)/SVTPassWEB/xampp/mysql și am executat installMysql.bat

  • Am navigat la C:/Program Files (x86)/SVTPassWEB/JController și am executat install_service.bat

  • După care în browser trebuie introdus http://localhost:8080/update așteptăm până în browser în partea stângă sus scrie OK.