Apar câte două evenimente de pe cititoarele boimetrice. De ce?

Problema smenalată era că apăreau câte două evnimente de pe cititoarele biometrice când angajații se pontau. Cazul este că angajații își țineau mai mult timp degetul pe cititor și acesta citea amprenta de două ori. Acest lucru nu încurcă sistemul la calcule deoarece evenimentele sunt din aclași minut și în felul acesta unul dintre cele două evenimente va fi necalculabil!