!!! Înainte de orice modificare faceți o copie de siguranță de pe tot folderul SVTPassWEB și din meniul Administrare - Salvare de siguranță și notați versiunea acestuia !!!


!!! Pe parcursul updateului probabil că sistemul de control acces nu va funcționa, depinzând de setarea acestuia (proptiți orice ușă care trebuie să rămână deschisă!)!!!


1. Salvați o copie de siguranță din meniul Administrare - Salvare de siguranță

2. Se verifică versiunea actuală al softului (în pareta de jos a paginii web)

3. Se verifică ultima versiune publicată și disponibilă al softului pe http://pontaj.svt.ro/change_log.html, dacă versiunile coincid înseamnă că nu este nevoie de update.

        Ultima versiune de soft este disponibilă pt. descărcare pe: pontaj.svt.ro/download

4. Trebuie să instalați softul cu folosirea acelorași proturi ca și la prima instalare în afară de cazul în care doriți modificarea acestora intenționat.

   Dacă pt. porturile cu care s-a instalat anterior sunt anumite reguli în firewall și router acestea vor trebui modifcate la rândul lor dacă se modifică porturile la instalare!

     Se instalează în același locație (de ex. C:\SVTPassWEB)

    Dacă nu cunoașteți porturile cu care a fost instalată aplicația, acestea pot fi verificate în:

                             Porturile WEB și MySQL în fișierul: C:\SVTPassWEB\JController\config.ini - portul MySQL în rândul 4, portul WEB în rândul 11

                             Portul HTTPS se poate verifica în fișierul: C:\SVTPassWEB\xampp\htdocs\.htaccess - în rândul 7


5. După descărcarea pachetului de instalare, acesta trebuie pornit

6. Apăsațpe RUN

7. Așteptațpână se verifică instalatorul

8. ApăsațÎNAINTE

9. Bifați' Accept termenii contractului de licență'

10 ApăsațÎNAINTE

11. La pasul Selectare componente lăsațbifate toate opțiunile

12. ApăsațÎNAINTE

13. Completațportul WEB 

14. Completațportul HTTPS

15. Completațcâmpul cu portul pentru baza de date MySQL

16. Alegețlocația pentru instalarea softului

17. ApăsațINSTALEAZĂ

18. Așteptațpână se termină instalarea

19. ApăsațTERMINARE

20. Se poate accesa softul cu ajutorul browserului (de preferat Google Chrome folosind linkul localhost:8080)