La montarea terminalelor pe turnichet trebuie să avem în vedere masCOMUNĂ a terminalelor cu turnichetul. De obicei acest lucru se rezolvă  cel mai ușor prin alimentarea terminalelor din sursa interioară a turnichetului. Dacă nu se alimentează de la această sursă de tensiune, massurselor se conecteză între ele.

Pentrua acționa cele două sensuri de rotație a turnichetului se folosesc cele două ieșiri de forță a terminalului și anume VERDE/NEGRU (DO0-) se conectează pe una dintre intrări al turnichetului iar ALBASTRU/NEGRU (DO1-) se conectează pe a douintrare a turnichetului. Intrările turnichetului trebuie să fie de tip OPEN COLLECTOR ca să poată fi acționate de către o masă (GND).


Unitățile de acces au în total 4 moduri pentru a seta ieșirea și anume:

Continuous acest mod se folosește când avem de exemplu un elctromagnet (la electromagneți polaritatea se setează pe NORMAL OPEN) sau o yală electromagnetică de curent continuu legat la sistem (polaritatea la yale de c.c.trebuie să fie NORMAL CLOSE). 

Pulsed acest mod se folosește la yale de curent alternativ. 

Toggle acest mod se folosește pentru a fi conectat  la un aparat electric care va putea fi pornit doar când angajatul este în zona aparatului.

În cazul în care este legat un electromagnet la sistem polaritatea ieșirii trebuie setată pe NORMAL OPEN și modul pe CONTINUOUS. Electromagnetul se conectează la firele VERDE/NEGRU (DO0-) și ROZ unde ROZ este +12V (vezi anexa1.2 în manual, conexiuni X-STAL).
La aceste terminale se poate conecta deasemenea un senzor pentru ușă deschisă. Senzorul se conectează prin firele MOV (ID_A) șiMOV/NEGRU (ID_B,GND). Pentru a putea folosi această funcțiune asistemului trebuie să facem câteva setări în interfața terminalelor și anume: Settings – Other – Door open warnings aici trebuie să bifăm Use door open warningsTot aici putem seta la Short beep wait time timpul în secunde după care terminalul începe să emită sunete scurte. Setarea Long beep wait time este pentru a defini timpul în secunde după care terminalul începe să emită sunete lungi. Senzorul poate deasemenea să activeze și o ieșire a terminalului Relay driver 1 sau 0 (Extend announce to).

ATENȚIE! Nu selectați o ieșire care este deja utilizat în alt scop !!!

Putem conecta și un buton pentru ieșire prin firele ALB/GALBEN (DIO3) și MOV/NEGRU (GND,ID_B).