Versiunea pentru linux se poate descarca de aici: http://pontaj.svt.ro/download/linux

Continutul arhivei:
db - script pentru crearea bazei de date
ServerApp - aplicatia server
www - pagina web

Necesitati:
1. apache2:
sudo a2enmod rewrite
pentru directory unde va fii site-ul de administrare:

2. php5:
sudo apt-get install php5-mysql php5-gd php5-curl php5-apc php5-ldap

<Directory /var/www >

 AllowOverride None => All

</Directory>
in php.ini se vor modifica urmatoarele configuratii:

 short_open_tag = On

 memory_limit = 1024M

 post_max_size = 512M

upload_max_filesize = 512M
3. mysql:
se va crea o noua baza de date: svt_fpc_auth
se va crea un nou utilizator pentru aceasta baza de date cu drepturi de administrator
4. java:

se va instala ultima versiune a jre (momentan java 8)


5. locale:

sudo locale-gen ro_RO

sudo locale-gen ro_RO.UTF-8

sudo locale-gen hu_HU

sudo locale-gen hu_HU.UTF-8

sudo locale-gen it_IT

sudo locale-gen it_IT.UTF-8

sudo locale-gen en_US

sudo locale-gen en_US.UTF-8Pasii de punere in functiune:
1. ServerApp se va copia undeva intr-un home.
2. continutul fisierului www se va copia in folderul destinat pentru site-ul de administrare.
3. Se va crea o inregistrare in rc.local ca la startup sa ruleze scriptul "start_service" din folderul ServerApp
ex: cd /home/ServerApp
sudo ./start_service
4. fisierul de configuratii: ServerApp/cofig.ini
Se vor seta configuratiile de baza de date cu utilizatorul creat

serverRemoteIpAddress = <ip fix al serverului>
should_read_system_ip = 1 => 0
5. fisierul de configuratie web: www/application/config/database.php
Se vor seta configuratiile de baza de date cu utilizatorul creat
6. Foldere cu drept de scriere: (766)
ServerApp/logs
ServerApp/csv
ServerApp/RecordedImages
www/event_images recursiv
www/uploadFiles
www/uploadImages
www/modules/logs
7. fisiere cu drept de rulare:
ServerApp\SVTPassWEB_Server.jar

ServerApp\start_service.sh

8. Se va accesa functia de update a paginii de administrare:

http://<ip server>/update (ex: http://192.168.10.1/update)

9. Se va rula serviciul ./ServerApp/start_service.sh


Atenție, dacă aplicația se instalează pe SELinux (Security Enhanced Linux Policy) apache-ul nu poate crea fișiere esențiale aplicației.

Dacă rezultatul comenzii ”getenforce” este ”enforcing”, se poate rezolva cu comanda: setenforce permissive. 

Pentru alte soluțiihttp://unix.stackexchange.com/questions/50639/httpd-cant-write-to-folder-file-because-of-selinux